รู้ไว้นะ อย่าเป็น “ควายหลงเงา” เห็น “เขาเป็นชฏา”

#อ่านแล้วคิดตามด้วยนะ 

 #คุณกำลังกำอะไรไว้ในชีวิตบ้าง

.. เงิน ? …

.. บ้าน ? ..

.. รถ ? ..

.. ทิฐิ ? ..

แล้วสิ่งที่คุณกำลังสูญเสียอะไร

ที่มีค่ามหาศาลไปบ้าง?

.. เวลา ?

.. ครอบครัว ?

.. พ่อ แม่ ?

.. คนที่รักเรา ?

.. สวรรค์ !

คุณ กำ อะไรอยู่ ?

เป็นคนดีของคนทั้งโลก …..

แต่กับ คนในบ้าน ทำให้ เขามีความสุข ไม่ได้

เขาเรียกว่า “ส ร้ า ง ภ า พ” รู้ไว้

.

กินข้าวกินปลากับคนอื่นอิ่มหนำสนุกสุขใจ

แต่คนในบ้านลำบากขัดสน

เขาเรียก “ค น เ ห็ น เ เ ก่ ตั ว” รู้ไหม

แต่งตัวโก้ ทำตัวอวดโอ้เหนือคน

แต่ซ่อน ห นี้ สิ น และ ค ว า ม จ น ไว้ข้างหลัง

เขาเรียกพวก “ห ล อ ก ตั ว เ อ ง” นะจะบอกให้

.

… ทำเป็นจริงจัง แต่ไม่ได้จริงใจ …

คิดไปเองว่าไม่มีทางที่ใครจะจับได้

เขาเรียก “ควายหลงเงา” เห็น “เขาเป็นชฏา” รู้ไว้นะ

… แหกปากบอกว่าสู้ …

แต่ไม่ยอมออกจากรู ถูไถแก้ตัวไปวันๆ

เขาเรียกพวก จ ม ป ลั ก รู้ไว้

.

คิดหาแต่เหตุผลยกตัวให้ตัวดูดี

คิดแต่ผู้อื่นผิดอยู่ร่ำไป

หมกมุ่นอยู่แต่คิดว่าคนอื่นคิดร้ายกับตัว

เขาเรียกพวกมี ปมด้อยฝังใจ หรือ ไม่ก็พวก จิตมีปัญหา

เอ่ยปากแต่ละทีมีแต่เรื่อง ข อ ง ช า ว บ้ า น

พูดจาแต่ละหนพาคนให้ทะเลาะกัน

พูดดีว่าหวังดี แต่ซ้อนเหลี่ยมเสี้ยมให้คนแตกกัน

เขาเรียกพวก คนมีปมด้อยต้องการสร้างบารมี

.

แต่ใช้วิธีอัปรีย์เพื่อให้มีคนรัก ฯลฯ

… คนพวกนี้น่ากลัวมากนะ …

รู้แล้วอย่าเฉียดใกล้มัน เ เ ม่ ข อ ง ฉั น สอนไว้

cr. ยายจันทร์ ข้างวัดerror: Content is protected !!